Wie heeft de kennis voor wetten over licht?

1117

In Europa heeft zich het unieke en merkwaardige proces voorgedaan dat er wetgeving is gemaakt voor het uitfaseren van bepaalde lichtbronnen. De rechtvaardiging daarvoor is gebaseerd op een algemeen besef dat energiebesparing voor onze aarde en de toekomstige mensheid een levensnoodzaak is geworden na een ongebreidelde groei van de behoefte aan energie in de mensheid. Wijsheid betekent sinds de Grieks-Delphische cultuur, voor alles, zelfkennis.

Artikel met o.a. alinea:
De wetgeving bij de wietregulering van Nederland is Europees aangemerkt als een onding. Het verbieden van de ingang van goederen aan de achterdeur van de winkel zonder de inhoud van de winkel en het gebruik te verbieden wordt nu, waarschijnlijk onbewust, door Europese regelgeving voor verlichtingsproducten op dezelfde manier opgeroepen. In winkels zijn de uitgefaseerde lampen nog steeds beschikbaar. Dat kan de wetgever toch allerminst tevreden stellen voor de continuering en de uitbouw van zijn wetgevende opvatting? Niet Europese producenten zullen al dan niet met hulp van criminaliteit en ondanks import- en productie verboden de lichtproducten blijven aanvoeren met of zonder versluiering van hun aard en namen.

http://www.olino.org/blog/nl/articles/2016/12/22/wie-heeft-de-kennis-voor-wetten-over-licht/