De wetenschappelijke toelichting op de werking van CBD-olie

63

Aan de stof cannabidiol (CBD) worden veel positieve gezondheidseffecten toegeschreven. De vraag is natuurlijk in hoeverre die informatie op feiten is gestoeld. Het leggen van medische claims op voedingssupplementen is op basis van Europese regelgeving uitsluitend toegestaan wanneer de betreffende claim te vinden is in een Europese database die hiervoor als standaard document geldt. Het valt op dat over CBD vrijwel concrete informatie uit wetenschappelijk onderzoek bekend is. .nl.

Ga naar Bron