IN HET BUITENLAND – leren van succesvolle drugspreventie in IJsland

117

Ruim twintig jaar geleden stond de IJslandse jeugd nog te boek als grootverbruikers van drank, sigaretten en cannabis. Twee decennia later is het middelengebruik onder vijftien- en zestienjarigen het laagst van Europa. Zes Nederlandse gemeenten volgden een pilot om van de IJslandse aanpak te leren. De jeugdwethouders van Amersfoort en Súdwest-Fryslân vertellen hoe ze het nu in hun gemeente doen. .nl.

Ga naar Bron