Een drogreden en drie argumenten tegen het wietexperiment

595

In het regeerakkoord van 2017 heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de afspraak gemaakt om op lokaal niveau een experiment uit te voeren met een gedoogde en gesloten coffeeshopketen. Het zogenaamde wietexperiment. Tien (middel)grote gemeenten worden nog voor het einde van het jaar door het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgekozen om deze proef uit te rollen.

Er is veel te doen rondom de proef. Een groot aantal gemeenten heeft inmiddels aangegeven geen belangstelling te hebben. Het college van B&W van Apeldoorn was een half jaar geleden nog positief over deelname, maar nadat de opzet en kaders van de proef concreet werden gemaakt, is ook Apeldoorn voornemens zich niet aan te melden. Ook tussen de fracties in de gemeenteraad wordt zeer verschillend gedacht over een mogelijke aanmelding. Hoog tijd om 3 argumenten en een drogreden te benoemen waarom meedoen aan de wietproef geen goed idee is.

Alle kaders en voorwaarden voor het wietexperiment vind je hier:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment

Drogreden 1: De overheid mag principieel niet bijdragen aan de beschikbaarheid van schadelijke producten.

Een veelgehoord argument binnen de ChristenUnie is dat de overheid een zorgtaak heeft, en dus ten principale niet mag bijdragen aan de productie of verkoop van schadelijke middelen zoals (soft)drugs. Dit uitgangspunt is onverenigbaar met het instellen van een wietexperiment. Ook ik ben het met dat uitgangspunt eens, maar in het geval van het drugsbeleid is dat argument moeilijk vast te houden. Op dit moment draagt

Ga naar Bron