‘Het Belgische beleid ten aanzien van medicinale cannabis is onwetenschappelijk en onmenselijk’

529

‘Het huidige politieke beleid kan men moeilijk als verlicht beschouwen, het voelt eerder barbaars aan.’ Aldus politiek filosoof en auteur Patrick Dewals over hoe ons land omgaat met medicinale cannabis.

Wanneer men rekening houdt met de internationale wetenschappelijke literatuur over medicinale cannabis (MC), het beleid aangaande MC in andere landen of staten, de ervaringen van artsen en patiënten die MC voorschrijven of gebruiken, dan kan men het huidige Belgische beleid ten aanzien van MC slechts omschrijven als onwetenschappelijk en onmenselijk.

Ga naar Bron