Eisen voor proef cannabisteelt bekend

499

De eisen waaraan maximaal 10 telers moeten voldoen voor een experiment met legale wietteelt zijn streng op gebied van veiligheid. Telers die willen deelnemen aan de proef met legale wietteelt moeten hennep en hasj met waardetransportvervoer naar coffeeshops laten vervoeren.

De aangewezen teler moet ook zelf zorg dragen voor adequate beveiliging en bewaking van de teeltlocatie en de oogst. Het gaat dan om het hebben van een kluisruimte, camerabewaking, een alarminstallatie en fysieke bewaking.

Ga naar Bron