War on Drugs 48 jaar oud, 48 jaar lang leugens en bedrog

476

Deze maand is het 48 jaar geleden dat VS president en oorlogsmisdadiger Nixon de oorlog verklaarde aan drugs.

BBC World Service radio had dit onderwerp gistermorgen in het onderdeel ‘Witness’ en ook dat was weer de opmaat naar een aantal leugens…… Moet zeggen dat het me meeviel dat er maar één keer werd gehakt op het gebruik van marihuana, de harddrug heroïne vormde de hoofdmoot van dit programmaonderdeel.

Heroïne was dan ook de drug waarmee de regering Nixon en de maffia de gekleurde jongeren rustig wilde houden, na de vele rellen van die jongeren in de 60er jaren tegen de discriminatie van zwarten in de VS….. De opzet destijds is wonderwel geslaagd, echter ‘een beetje te goed’ daar de verslaafde jongeren massaal de misdaad ingingen om hun verslaving te kunnen betalen (de heroïne werd uiteraard verkocht door de maffia…..)….

Een ander negatief effect (al was dat wel het plan) was het grote aantal doden, dit leidde echter tot nieuw verzet onder de zwarte bevolking, waarbij velen zich bekeerden tot de islam…….

De volgende stap was de introductie van methadon, een middel waarvan de ‘high’ veel langer duurt dan die van heroïne, terwijl de high of roes vergelijkbaar is met die van heroïne…. Zo kon men de heroïne verslaafden een goedkoper alternatief bieden en was de tijd beperkt

Ga naar Bron