Ruim anderhalve ton bijstandsfraude

507

REGIO – WerkSaam Westfriesland spoorde, met Handhaving en de Sociale Recherche, in het eerste kwartaal van dit jaar voor 165.874,26 euro aan bijstandsfraude op. WerkSaam onderzoekt actief of er in de regio West-Friesland sprake is van uitkeringsfraude.

Deze onderzoeken worden bij het aanvragen van een uitkering uitgevoerd. Ook wordt er fraude opgespoord door fraudemeldingen van burgers of andere instanties. Hiernaast voert WerkSaam twee keer per jaar rechtmatigheidscontroles uit. De Sociale Recherche en Handhaving controleert de rechtmatigheid van de uitkeringen door het opvolgen van (anonieme) tips, het voeren van gesprekken en het afleggen van onaangekondigde huisbezoeken. Deze kunnen betrekking hebben op een onjuist opgegeven woonadres, verzwegen inkomsten uit werk, een onjuist opgegeven gezinssituatie (verzwegen samenwoning) of vermogen. Ook verzwegen vermogen in het buitenland valt hieronder, zoals een huis, een stuk grond of bankrekeningen. Ook hennepteelt kan leiden tot beëindiging en terugvordering van de uitkering.

Ten onrechte ontvangen uitkeringen kunnen worden beëindigd en teruggevorderd. Afhankelijk van de situatie

Ga naar Bron