Belangstelling voor mediwiet groeit snel

947

Het Canadese consultantbureau MNP heeft vorige maand een marktonderzoek gepresenteerd dat de mogelijkheden voor de cannabisteelt in kaart brengt. Uit dat onderzoek blijkt dat medicinale toepassing van cannabis een wereldwijde groeimarkt is. Nederlandse telers willen hierop inhaken.

Belangenbehartiger Glastuinbouw Nederland pleitte onlangs voor het legaliseren van medicinale cannabisteelt in Nederland. De achterliggende gedachte is dat deze teelt een nieuwe bron van inkomsten kan opleveren.

Ga naar Bron