Het grote drank- & drugsonderzoek 

465

Profielen vroeg alle studenten van de Hogeschool Rotterdam in een enquête naar hun drank- en drugsgebruik en nu weten we alles. Van knalfuif tot kotsen en van MDMA-knuffels tot crashen bij de EHBO. 

Dat veruit de meeste studenten drinken en een grote groep drugs gebruikt, is geen verrassing. Maar hoeveel ze dan precies gebruiken, wisten we eigenlijk niet. Nu 5.662 studenten een uitgebreide vragenlijst hebben ingevuld, weten we veel meer. Omdat 15,6 procent van de hogeschoolpopulatie de vragenlijst heeft ingevuld, geven de resultaten geen compleet beeld. Wel komen de uitkomsten redelijk overeen met een onderzoek uit 2018 onder alle Nederlandstalige studenten aan Vlaamse hogescholen en universiteiten.

DRANK: 88 procent dronk het afgelopen jaar
We beginnen met het genotsmiddel dat bijna alle studenten gebruiken: drank. 88 procent van de studenten heeft het afgelopen jaar gedronken, 22 procent van hen heeft nog nooit een kater gehad. We weten ook hoeveel er gedronken wordt. Mannen drinken stevig meer dan

Ga naar Bron