Gemeente Heerlen wil experimenteren met hennep

1002

De gemeente Heerlen gaat zich aanmelden bij het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het experiment ‘gesloten coffeeshopketen’.

Dat is een besluit van het college van B&W, meldt de gemeente Heerlen.

Volksgezondheid
De intentie van het experiment is het leveren van cannabis aan coffeeshops in een ‘gesloten coffeeshopketen’, waardoor er controle is op de kwaliteit van de cannabis. Uit het experiment moet blijken wat het voor een invloed heeft op de openbare orde, volksgezondheid en criminaliteit.

Aanpakken
In 2014 nam Heerlen al samen met andere gemeenten het initiatief om de levering van de softdrug aan coffeeshops te verbeteren. De gemeente deed dit in het belang van de volksgezondheid van cannabisgebruikers, veiligheid in de wijken en het aanpakken van georganiseerde criminaliteit in samenhang met de drug.

Logisch
Volgens burgemeester Emile Roemer is de aanmelding voor deelname aan het experiment een logische stap. “Heerlen heeft altijd uitgedragen voor regulering van de ‘achterdeur’ van coffeeshops te zijn. De stad heeft zich daar in het verleden actief voor ingezet”, aldus de burgervader op gemeentesite.

Ga naar Bron