Geen nieuwe VOG taxichauffeur wegens hennepteelt en snelheidsboete

693

Een taxichauffeur die zich in recente jaren schuldig maakte aan hennepteelt en een snelheidsovertreding, zag zijn aanvraag voor een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag worden afgewezen. Ook in hoger beroep veranderde er niets aan die uitkomst.

Zonder Verklaring Omtrent Gedrag krijgt iemand geen chauffeurskaart en kan hij of zij niet werken als taxichauffeur. De man was op het moment dat hij een nieuwe VOG aanvroeg al zes jaar actief als taxichauffeur. Hij was hiermee kostwinner voor zijn gezin en hij had ook investeringen gedaan om het werk te kunnen uitvoeren.

Hij deed zijn VOG-aanvraag in het kader van continue screening en stelt al jarenlang goed als taxichauffeur te functioneren. Zijn verzoek had volgens hem minder makkelijk afgewezen moeten worden omdat het geen eerste aanvraag was. Dat het niet om een eerste aanvraag ging, vindt het gerechtshof echter niet relevant. De continue screening is er juist om te voorkomen dat mensen een VOG krijgen en vervolgens strafbare feiten plegen zonder dat de VOG in het gedrang komt.

Hennepteelt
Bij een VOG-aanvraag mag vijf jaar worden teruggekeken naar eventuele overtredingen en veroordelingen. Gedurende de periode dat hij als taxichauffeur werkte, werd hij de man voor diverse overtredingen veroordeeld. Nog geen twee jaar

Ga naar Bron