Twintig illegale dumpingen in Ermelo

496

In Ermelo zijn in het afgelopen jaar twintig gevallen van illegale afvaldumping aangetroffen. Naast tuin- en landbouwafval ging het ook om hennepafval. De daders van drie stortingen konden worden achterhaald, in de overige zeventien stortingen werd geen enkel spoor van de daders gevonden.

De cijfers blijken uit het jaarverslag toezicht en handhaving. Om wilde zwijnen uit het centrum te verjagen zijn gemiddeld drie avond- en nachtdiensten gedraaid. Er werden 45 bekeuringen uitgeschreven aan bestuurders die zich na zonsondergang in het bos bevonden of op verboden grondgebied reden.

Ga naar Bron