Drugspanden eerder gesloten door nieuw Damoclesbeleid

493

De burgemeester van Hollands Kroon krijgt met het nieuwe Damoclesbeleid meer handvatten in handen om drugspanden eerder en langer te sluiten. Was het voorheen alleen mogelijk een drugspand te sluiten als er daadwerkelijk drugs was gevonden, nu is het al mogelijk als er is geconstateerd dat er voorbeleidingshandelingen voor het bereiden van of vervaardigen van soft- en harddrugs plaatsvind.

In de praktijk blijkt regelmatig dat politie of toezichthouders van de gemeente hennepkwekerijen aantreffen in opbouw of kwekerijen die gereed gemaakt worden voor een nieuwe oogst. Tot voorheen was het alleen mogelijk een woning te sluiten op basis van het Damoclesbeleid als in de woning of het lokaal een hoeveelheid softdrugs of harddrugs werd aangetroffen die de vastgestelde handelshoeveelheid overschreed.

Het feit dat deze handelshoeveelheid ontbreekt doet geen afbreuk aan het feit dat de kwekerij of het drugslab is ingericht voor het vervaardigen van drugs en dat dit grote risico’s met zich mee brengt. Met de nieuwe wet en met deze beleidsregels heeft de burgemeester de mogelijkheid gekregen om over te gaan tot

Ga naar Bron