VNG: wietexperiment nu praktisch onuitvoerbaar

466

Bij de VNG heersen grote twijfels over de praktische uitvoerbaarheid van het wietexperiment. Volgens de vereniging moeten gemeenten zelf kunnen bepalen of ze het ingezetenencriterium willen toepassen en moet er een toets in de AMvB komen om te bepalen of coffeeshops kunnen en willen meedoen. Deze bezwaren wil de VNG bespreken tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Ga naar Bron