BTWeetje | BTW en illegale activiteiten

568

Illegale activiteiten zijn niet vrijgesteld van BTW. Dit geldt echter niet voor de handel en teelt van drugs. Wietteelt ten behoeve van de coffeeshop is dus vrijgesteld van BTW.
Maar dient de handel in verdovende middelen een medisch of wetenschappelijk doel, dan moet weer wel BTW in rekening worden gebracht!
Wanneer een ondernemer handelingen verricht die zijn verboden, betekent dat op zichzelf niet dat die handelingen niet in de omzetbelasting worden betrokken. In beginsel wordt geen onderscheid gemaakt tussen toegelaten en verboden handelingen, met uitzondering dus van de handel in verdovende middelen.

Meer weten over BTW en illegale activiteiten?
BTW, bijna iedereen heeft ermee te maken. Elke ondernemer of hij nu groot of klein is, moet BTW op aangifte voldoen. BTW is immers

Ga naar Bron