Meeste opgerolde hennepplantages in Limburg

844

In geen enkele andere provincie worden per hoofd van de bevolking zo veel hennepkwekerijen opgerold als in Limburg. Vorig jaar waren het er 502. Dat komt neer op 4,5 plantages per 10.000 inwoners: bijna twee keer zoveel als gemiddeld in Nederland.
Dat blijkt uit cijfers van de politie en een analyse daarvan door data-experts van Local Focus.

Nationaal werden vorig jaar 3913 hennepkwekerijen ontmanteld, de meeste in de politieregio Oost-Nederland (640). Na Limburg met 502 opgerolde plantages volgen de regio’s Noord-Nederland (436) en West-Brabant en Zeeland met 424 ruimingen.

De absolute cijfers afgezet tegen het aantal inwoners, blijkt de overlast van hennepteelt in de grote politieregio Oost-Nederland relatief: 2 plantages op 10.000 inwoners. West-Brabant en de regio Rotterdam scoren in die telling 2,8. Opvallend is de lage relatieve score in Oost-Brabant. Waar Zuid-Nederland in zijn geheel geldt als centrum van de wietteelt, werden hier xxx.

Ga naar Bron