Beantwoording kamervragen over het kweken van wiet als medicijn

783

Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over het kweken van wiet als medicijn en de mogelijkheden voor de thuiskweek van medicinale cannabis.

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Van Nispen (SP), Bergkamp
(D66) en Buitenweg (GL) over het kweken van wiet als medicijn (2019Z03981).
1
Erkent u dat er een bepaalde groep mensen is, zoals bijvoorbeeld Jeffrey maar er
zijn vele anderen, die cannabis als medicijn gebruiken, maar niet aangewezen
wensen te zijn op het illegale circuit of op het aanbod uit de coffeeshops en bij wie
de huidige aangeboden medicinale cannabis niet goed werkt? 1)
Antwoord 1
Het is mij niet bekend of deze patiënt de vijf beschikbare medicinale
cannabissoorten die via de apotheek op recept verkrijgbaar zijn heeft
uitgeprobeerd en of hij hier onvoldoende baat bij heeft. Met de vijf beschikbare
soorten wordt, mede gelet op de ervaringen van Bureau Medicinale Cannabis
(BMC), mijns inziens grotendeels voorzien in de bestaande behoefte. In het xxx.

Ga naar Bron