Angst en overlast bij coffeeshop De Bengel

857

WAGENINGEN – Hard rijdende auto’s, lawaai op straat, wietzakjes en hangjongeren in de speeltuin: bewoners van Wageningse Sportstraat ervaren coffeeshop De Bengel niet als een prettige buur. De shop zit al 25 jaar midden in een woonwijk. En dat wringt.

Het was eind vorig jaar. De gemeente organiseerde een informatiebijeenkomst over de toekomst van het Olympiaplein. Op de agenda stond de geplande nieuwbouw maar de vele bezoekers wilden het vooral over een ding hebben: de coffeeshop. Het is illustratief voor de grote moeite die de buurt heeft met de coffeeshop.

Nieuwe schrik
Als reactie op een reeks van klachten organiseerde de gemeente een nieuwe bijeenkomst: nu alleen over de coffeeshop. Zes bewoners spraken uitvoerig over hun problemen met de shop. In vertrouwen, dachten ze. Tot ze hoorden dat

Ga naar Bron