Uitstelbrief op Kamervragen over het kweken van wiet als medicijn

882

Uitstelbrief van minister Bruins na kamervragen van de Kamerleden Van Nispen (SP), Bergkamp (D66) en Buitenweg

(GL) over het kweken van wiet als medicijn (2019Z03981) kunnen tot mijn spijt
niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.
De reden van het uitstel is dat de afstemming ten behoeve van de beantwoording
van de vragen meer tijd kost.
Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de kamervragen doen toekomen.

Hoogachtend,
de minister voor Medische Zorg
en Sport,
Bruno Bruins

Ga naar Bron