Levensmiddelen op basis van cannabis gekwalificeerd als novel foods

955

KENNISPARTNER – Onlangs werden producten op basis van cannabidiol (CBD) gekwalificeerd als nieuwe voedingsmiddelen (Novel Foods). Voor nieuwe voedingsmiddelen is markttoelating vereist. De levendige handel in deze producten lijkt daarmee in gevaar te komen. Niet alle levensmiddelen op basis van cannabis kwalificeren zich echter als nieuwe voedingsmiddelen. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot deze producten en hoe zal de handhaving er uitzien?

Huidige stand van zaken van levensmiddelen
In de Europese Unie (EU) is de teelt van Cannabis sativa L. variëteiten toegestaan op voorwaarde dat zij zijn opgenomen in de ‘Gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen’ van de EU. Ook moet het gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) onder de grenswaarde van 0,20% op basis van droge stof blijven. De EU rassenlijst is opgenomen in de Plant variety database van de EU, die momenteel 68 soorten Cannabis sativa benoemt. Sommige producten op basis van Cannabis sativa of plantendelen zoals zaden, zaadolie, hennepzaadmeel en ontvet hennepzaad hebben een geschiedenis van veilig gebruik als levensmiddel in de EU en zijn daarom in principe niet nieuw.

Wat is er wel nieuw?
Dit is anders voor Cannabis sativa L. extracten en andere producten op basis van cannabis die cannabinoïden bevatten, zoals cannabidiol (CBD). Uit een recente verduidelijking van de novel food catalogus van de EU volgt dat deze producten als nieuwe voedingsmiddelen worden beschouwd, aangezien een geschiedenis van veilig gebruik niet is aangetoond. Dit geldt zowel

Ga naar Bron