Maandag in Radar: CBD-olie | Rechtsbijstandverzekering

963

CBD-olie heeft tegenwoordig een nieuwe klassificatie: ‘novel food’. Dit betekent dat het aan strengere eisen moet voldoen en de producnten mogelijk uit de schappen moeten. Gaat men het dan niet bij het illegale circuit halen? En: juristen krijgen een laag vast bedrag van je rechtsbijstandverzekering, kun je dan wel fatsoenlijk geholpen worden? Maandag 4 maart in Radar: CBD-olie uit de schappen?

Ga naar Bron