18 Stemmingen moties Experiment gesloten coffeeshopketen

1073

Aan de orde zijn de stemmingen over moties , ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) , te weten: – de motie-Buitenweg/Van Nispen over afwijken van het ingezetenencriterium in grensgemeenten

Ga naar Bron