Raalter college wil nummerplaatcamera bij N35 – Salland Centraal

1030

Het Raalter college wil een nummerplaatherkenningscamera plaatsen bij de N35. Dit om, in verband met de criminaliteit in Raalte, vervoersbewegingen van en naar wijken beter te kunnen registreren. De camera is één van de voorstellen die het Raalter college doet in de Integrale Veiligheidsstrategie 2019-2022.

Het Raalter bestuur heeft voor de komende vier jaar vier prioriteiten geformuleerd: zorg en veiligheid, georganiseerde criminaliteit, high impact crimes en weerbare samenleving. Op deze thema’s wordt de komende jaren extra ingezet. Daarbij is er een grote rol weggelegd voor informatievoorziening en toezicht en handhaving. Wat zorg en veiligheid betreft, wil het college bijvoorbeeld investeren in de aanpak van de jeugdoverlast (die overigens is gestabiliseerd), goede opvang van mensen met geestelijke problemen en aandacht voor huiselijk geweld. Als het gaat om de georganiseerde criminaliteit moet de politie in beeld brengen wat er in het buitengebied, op vakantieparken en

https://www.sallandcentraal.nl/2019/01/raalter-college-wil-nummerplaatcamera-bij-n35/

Ga naar Bron