Aanvraag nieuwe coffeeshop op bedrijventerrein Nieuw-Overvecht

1016

Een ondernemer heeft bij de gemeente een aanvraag gedaan voor de vestiging van een coffeeshop aan de Tennesseedreef op het bedrijventerrein Nieuw-Overvecht. Daarnaast heeft de gemeente Utrecht zich gemeld als belangstellende om aan het experiment met gereguleerde wietteelt deel te nemen.

De aanvraag voor de coffeeshop in Nieuw-Overvecht past volgens de gemeente binnen de regels voor de vestiging van coffeeshops. De gemeente streeft naar een grotere spreiding van kleine coffeeshops over de stad en en staat ook toe dat coffeeshops zich buiten de woonwijken vestigen, zoals op bedrijventerreinen.

De gemeente realiseert dat Overvecht een kwetsbare wijk is. De afgelopen twee jaar is er via de versnellingsaanpak in de wijk door bewoners, wijkprofessionals en de gemeente gewerkt aan het versterken van de ‘veerkracht’ van Overvecht en haar bewoners. Signalen van overlast of onveiligheid worden snel gemeld en opgepakt. De gemeente heeft er daarom … (lees verder bij bron).

Ga naar Bron