Tweede Kamer stemt Wietexperiment

1283

Tweede Kamer, 43e vergadering
Dinsdag 22 januari 2019

Aan de orde zijn vragen van het lid Fritsma aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat CDA en D66 een soepeler kinderpardon willen. Zie volledig verslag van vragen en antwoorden.

Verder:
Stemmingen moties Experiment gesloten coffeeshopketen
Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen),

te weten:

– de motie-Buitenweg/Van Nispen over afwijken van het ingezetenencriterium in grensgemeenten (34997, nr. 14);
– de motie-Buitenweg over een structuur om de wensen en behoeften van consumenten te verzamelen (34997, nr. 15);
– de motie-Van Nispen c.s. over uitgaan van de definitie van een geslaagd experiment (34997, nr. 16);
– de motie-Van Nispen/Ploumen over tussentijdse bijsturing van het experiment met gereguleerde wietteelt (34997, nr. 17);
– de motie-Van Nispen over uitgaan van een open vergunningstelsel (34997, nr. 18);
– de motie-Ploumen over met de voorbereiding beginnen na instemming van de Tweede Kamer (34997, nr. 21);
– de gewijzigde motie-Laan-Geselschap c.s. over begeleiding en ondersteuning van burgemeesters (34997, nr. 24, was nr. 22);
– de motie-Bisschop over een experiment parallel aan het experiment gesloten coffeeshopketen (34997, nr. 23).

Zie ook bericht ‘meerdere moties ingediend‘ op onze site

(Lees verder bij bron):

Ga naar Bron