Meerdere moties bij experiment teelt en verkoop hennep en hasjies

1194

Meerdere kamerstukken zijn ingediend over regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen). WorldWideWeed heeft ze voor je bij elkaar gezet:

Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN BUITENWEG EN VAN NISPEN – zie hier

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID BUITENWEG – zie hier

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. – zie hier

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN PLOUMEN – zie hier

Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN – zie hier

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP – zie hier

Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN PLOUMEN – zie hier

Nr. 21 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN – zie hier

Nr. 22 MOTIE VAN HET LID LAAN-GESELSCHAP C.S. – zie hier

Nr. 23 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP – zie hier

Nr. 24 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAAN-GESELSCHAP C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 22 – zie hier