Verdere daling van criminaliteitscijfers

1072

Zowel landelijk als in de gemeenten Deventer, Olst/Wijhe en Raalte dalen de laatste jaren de klassieke vormen van criminaliteit structureel. Ook in 2018 zette deze trend door. Bij de aanpak van criminaliteit is de lokale situatie uiteraard leidend, maar criminaliteit stopt niet bij de gemeentegrenzen. Voor een effectieve aanpak is samenwerking met omringende gemeenten dus van groot belang.

Binnen het politieteam IJsselland-Zuid vindt die samenwerking uiteraard plaats tussen de drie gemeenten die vallen binnen het werkgebied. De jaarcijfers worden daarom dit jaar voor het eerste gepresenteerd door de drie gemeenten gezamenlijk. In alle drie de gemeenten maken burgemeester, openbaar ministerie en politie samen de keuze over welke vormen van criminaliteit op dat moment lokaal de aandacht vragen.

Kijkend naar de cijfers voor 2018 waren in IJsselland-Zuid de opvallendste dalers de inbraken in woningen, de winkeldiefstallen en de geweldsdelicten. De opvallendste stijger is de inbraken in schuren/tuinhuis/garages. Overigens geldt dit alleen in de gemeente Deventer. In de andere twee gemeenten daalde ook dit feit.

Een woninginbraak is een voorbeeld van een high impact crime, misdrijven die … (lees verder bij bron).

Bron: https://www.deventerrtv.nl/verdere-daling-van-criminaliteitscijfers/