Hoge Raad verslikt zich in vezelhennep

1321

CBD-olie is in Nederland toegestaan. De teelt en verdere productie van vezelhennep is ook niet verboden. Toch heeft de Hoge Raad het bezit van vezelhennep verboden als je er CBD- olie van wil maken. Zit er een steekje los bij de hoogste rechter van het land? Mr. Maurice Veldman pleit voor een drastische modernisering van de Opiumwet. Over de hele Europese linie geldt vezelhennep als een gewas dat straffeloos mag worden geteeld en verhandeld.
Logisch, want van vezelhennep word je niet stoned en er zijn tientallen industriële toepassingen voor dit veelzijdige materiaal, van kleding tot dashboard. Tientallen verschillende soorten vezelhennep staan in Europa geregistreerd als toegelaten handelsgoed.

Grondstof van een legaal product illegaal?

In heel Europa? Nee, in het kleine Nederland heeft het de Hoge Raad verleden maand behaagd de vezelhennep in de ban te doen. Als je er bijvoorbeeld CBD-olie van wil maken, verordonneert het hoogste rechtscollege, is het

https://www.vvsadvocaten.nl/2019/01/16/hoge-raad-verslikt-zich-in-vezelhennep/