Mogelijkheden voor sluiten drugspanden zijn verruimd

1221

Burgemeesters hebben sinds 1 januari 2019 meer mogelijkheden om drugspanden te sluiten. Artikel 13b van het Wetboek van Strafrecht is verruimd, waardoor burgemeesters ook bestuursdwang kunnen toepassen als er strafbare voorbereidende handelingen zijn vastgesteld voor de handel in en productie van drugs. Dit verkleint het risico op onder andere brand.   Wat is er veranderd? Drugshandel en productie van drugs vindt veelal plaats in of vanuit woningen, garages en schuren.

https://www.brandveilig.com/nieuws/mogelijkheden-voor-sluiten-drugspanden-is-verruimd-56783