Meer mogelijkheden voor sluiten drugspanden vanaf 1 januari

1175

Burgemeesters krijgen meer mogelijkheden om drugspanden te sluiten. Vanaf 1 januari 2019 wordt artikel 13b verruimd en kunnen burgemeesters ook bestuursdwang toepassen als er strafbare voorbereidingshandelingen zijn vastgesteld voor handel in en productie van drugs. Drugshandel en -productie vindt veelal in of vanuit woningen, garages en schuren plaats. Het sluiten van deze panden is een veelgebruikt instrument van burgemeesters om de ongewenste situatie te stoppen.

https://www.beveiliging.nl/nieuws/meer-mogelijkheden-voor-sluiten-drugspanden-vanaf-1-januari