Drugs- en coffeeshopbeleid gemeente Midden- Groningen 2018-2022

1324

Het Drugs- en coffeeshopbeleid van de gemeente Midden- Groningen is bekend gemaakt. Het stuk geldig van 2018 tot 2022 is volleidg te lezen op de website officiële bekendmakingen;

De burgemeester van de gemeente Midden-Groningen;

gelet op artikel 172 en artikel 174 van de Gemeentewet, artikel 13b Opiumwet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 2:74 en 2:72a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Midden-Groningen;

gelet op het beleidskader dat op 21 juni 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld;

Besluit vast te stellen:

Het Drugs- en coffeeshopbeleid gemeente Midden-Groningen 2018-2022

Hoofdstuk 1

Inleiding

De wetgever heeft aan de burgemeester bevoegdheden toegekend om op te treden tegen verstoringen van de openbare orde, de veiligheid en de gezondheid. In deze nota wordt ingegaan op de wijze waarop de burgemeester van deze bevoegdheden gebruik kan maken als het gaat om drugsgerelateerde handelingen. Het doel is het voorkomen en verminderen van de maatschappelijke schade die aan de drugscriminaliteit is verbonden.

De belangrijkste bepalingen over drugs zijn vastgelegd in de Opiumwet. Sinds de invoering van artikel 13b Opiumwet (Damocles) in 1999 moet het lokale coffeeshopbeleid (mede) worden gebaseerd op dit artikel. Uit de jurisprudentie blijkt dat het handhaven van vastgesteld coffeeshopbeleid sindsdien eenvoudiger is geworden. Vastgesteld beleid maakt dat voor een ieder duidelijk is welke consequenties aan welk (drugscrimineel) gedrag zijn verbonden. Verwijzing naar dit beleid kan in voorkomende gevallen dan ook vaak volstaan. Dit beschreven Damoclesbeleid bestaat uit een meer algemeen deel waarin de beleidsuitgangspunten op hoofdlijnen worden beschreven en een meer praktisch deel met een overzicht van handhavingstappen die afhankelijk van de verschillende situaties worden gezet of kunnen worden gezet.

Deze nota is de opvolger van de drugs- en coffeeshopnota’s van de voormalige gemeenten Menterwolde (2014) en Hoogezand-Sappemeer (2013).

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-280993.html